Седалище и адрес на управление:
София, бул. Г. Софийски 56


Адрес на аптекта /Дрогерията
София, ул. Дойран 18


Номер и дата на издаване на
разрешителното по чл. 229, ал. 2

АП 764 / 02.07.2014 г.


Ръководителя на аптеката
маг. фарм. Лиляна Илиева
Герасимова